< class="top"> < class="container"> < class="clearfix pull-right hidden-xs"> 中文版 English < class="row"> < class="col-xs-offset-3 col-xs-4 mt25 ">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/topzi_x.gif" class="-responsive"> < class="nav-c"> < class="container"> < class="col-sm-2 search-c hidden-xs">
< class="container gg"> < class="col-sm-2 col-xs-6 datenav ">  < class="col-sm-7 col-xs-6 tianqi" style="overflow:hidden;"> < class="col-sm-3 top_loufang hidden-xs">

预约电话:0543-3256969

< class="container clearfix"> < class="nav_guide_z"> 当前位置: 首页 > >专家风采 < class="col-sm-9 you_main"> < class="zj_cont clearfix"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

呼吸与危重症医学科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

消化内科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

心血管内科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

神经内科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

血液内科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

肾内科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

内分泌科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

风湿免疫科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

老年医学科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

神经外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

心脏外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

肿瘤研究中心

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

胸外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

胃肠外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

肛肠(疝)外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

甲状腺外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

乳腺外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

创伤骨科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

足踝外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

脊柱外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

手(显微)外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

泌尿外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

儿外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

妇科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

产科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

烧伤整形外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

儿童消化与肾病科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

骨关节外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

儿童血液与神经科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

儿童呼吸科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

儿童重症科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

新生儿与新生儿重症科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

眼科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

肝胆外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

耳鼻咽喉科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

皮肤性病科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

肿瘤科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

感染性疾病科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

急诊科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

疼痛科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

康复医学科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

麻醉科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

中医科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

介入血管外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

生殖医学科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

全科医学科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

美容医学部

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

儿童保健科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

心理科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

口腔内科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

儿童口腔科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

临床医学实验室

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

口腔颌面外科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

输血科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

口腔修复科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

药学部

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

药物临床试验机构

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

口腔正畸科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

中心实验室

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

核医学科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

超声医学科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

放射科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

病理科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

检验科

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

健康体检管理部

更多>> < class="zjlist"> < class="col-sm-3 celan"> < class="celan_wg mt10">

热门关注

< class="footer"> < class="container"> < class="footer-link hidden-xs"> 医院文化 / 职工天地 / 医疗保险 / 药事管理 / 医院感染管理 / 信息公开 / 办公OA / 投诉电话 / 附院院报 / < class="row clearfix"> < class="col-sm-7 footer-l"> < class="pull-left hidden-xs">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/footer01.png"> < class="pull-left banquan"> <>Copyright@2011 上海真爱女子医院 版权所有 All Rights Reserved <>地址:上海市延安西路934号 邮编:20000 传真:021-62269000 <>邮箱:zhenairuxian@126.com < src="/html/r/cms/www/byfy/images/bntp.png" style="float:left;margin:0;" />

<> 工信部备案号:沪ICP备09093209号-8 < class="youqinglianjie">友情链接: 山东省卫生健康委员会 < class="pull-left hidden-xs"> < class="col-sm-4 footer-r"> < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm01.png"> < class="ewm-txt">滨医附院微信
公众平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm02.png"> < class="ewm-txt">滨医附院服务
系统平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm03.png"> < class="ewm-txt">滨医附院新浪微博