< class="top"> < class="container"> < class="clearfix pull-right hidden-xs"> 中文版 English < class="row"> < class="col-xs-offset-3 col-xs-4 mt25 ">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/topzi_x.gif" class="-responsive"> < class="nav-c"> < class="container"> < class="col-sm-2 search-c hidden-xs">
< class="container gg"> < class="col-sm-2 col-xs-6 datenav ">  < class="col-sm-7 col-xs-6 tianqi" style="overflow:hidden;"> < class="col-sm-3 top_loufang hidden-xs">

预约电话:0543-3256969

< class="container MainTable"> < class="row MainDivTable"> < class="col-sm-3 xxgk_left "> < class="xxgk_fenlei">

信息公开目录

< class="xxgk_fenlei mt10">

信息公开指南

< class="xxgk_fenlei mt10">

信息公开制度

< class="xxgk_fenlei mt10">

依申请公开

< class="col-sm-9 " style="margin-top:8px;"> < class="nei_right_tit"> 当前位置:网站首页 > 信息公开

医院信息公开重点工作

< class="list_item clearfix" style="padding-top:5px"> < class="zdgk_box"> < class="zdgk_box_t">

更多>>预约诊疗

< class="zdgk_box_cont"> < class="zdgk_box"> < class="zdgk_box_t">

更多>>价格收费

< class="zdgk_box_cont"> < class="zdgk_box"> < class="zdgk_box_t">

更多>>医保政策

< class="zdgk_box_cont"> < class="zdgk_box"> < class="zdgk_box_t">

更多>>重点学科

< class="zdgk_box_cont"> < class="zdgk_box"> < class="zdgk_box_t">

更多>>知名专家

< class="zdgk_box_cont"> < class="zdgk_box"> < class="zdgk_box_t">

更多>>服务流程

< class="zdgk_box_cont"> < id="lian_box"> < class="item_box box10"> < class="item_box_wp"> < class="voice_2"> < class="footer"> < class="container"> < class="footer-link hidden-xs"> 医院文化 / 职工天地 / 医疗保险 / 药事管理 / 医院感染管理 / 信息公开 / 办公OA / 投诉电话 / 附院院报 / < class="row clearfix"> < class="col-sm-7 footer-l"> < class="pull-left hidden-xs">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/footer01.png"> < class="pull-left banquan"> <>Copyright@2011 上海真爱女子医院 版权所有 All Rights Reserved <>地址:上海市延安西路934号 邮编:20000 传真:021-62269000 <>邮箱:zhenairuxian@126.com < src="/html/r/cms/www/byfy/images/bntp.png" style="float:left;margin:0;" />

<> 工信部备案号:沪ICP备09093209号-8 < class="youqinglianjie">友情链接: 山东省卫生健康委员会 < class="pull-left hidden-xs"> < class="col-sm-4 footer-r"> < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm01.png"> < class="ewm-txt">滨医附院微信
公众平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm02.png"> < class="ewm-txt">滨医附院服务
系统平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm03.png"> < class="ewm-txt">滨医附院新浪微博