< class="top"> < class="container"> < class="clearfix pull-right hidden-xs"> 中文版 English < class="row"> < class="col-xs-offset-3 col-xs-4 mt25 ">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/topzi_x.gif" class="-responsive"> < class="nav-c"> < class="container"> < class="col-sm-2 search-c hidden-xs">
< class="container gg"> < class="col-sm-2 col-xs-6 datenav ">  < class="col-sm-5 col-xs-6 tianqi" style="overflow:hidden;"> < class="container MainTable"> < class="row MainDivTable"> < class="col-sm-12 Main"> < class="dragTable" id="view_article"> < id="nav_guide"> 首页 > >科室一览 > > 内科 > > 心血管内科 > > 名医名家 < class="middle"> < class="main_title" style="color:;">徐会圃 < class="fit_title"> < class="top_about">作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数: 发布日期:2017-10-08 15:46:58 【 】 < class="content_word" id="read_tpc">

< alt="" src="/html/u/cms/www/201710/0815464590gy.jpg"/>

<>徐会圃,男,1967年生,医学博士,副教授。1992年毕业于济宁医学院,2004年于华中科技大学同济医学院获博士学位,主要从事心内科临床及介入心脏病学工作,积累了丰富的经验。擅长冠心病、高血压、血脂紊乱、心功能不全、心律失常等疾病的诊断治疗。发表论文10余篇。完成市级科研项目1项,获市科技进步三等奖。 
< class="con_fuzhu"> < class="dayin"> 【 】【打印关闭】 【返回顶部】 < class="fenxiang"> < style="float:right"> < class="bdsharebuttonbox"> < class="nextpage" style="height:45px;padding-top:10px;"> < class="col-sm-6">上一篇:孙经武 < class="col-sm-6 smfr">下一篇:王临海 < class="footer"> < class="container"> < class="footer-link hidden-xs"> 医院文化 / 药事管理 / 医院感染管理 / 信息公开 / 办公OA / 投诉电话 / 附院院报 / 旧版网站 < class="row clearfix"> < class="col-sm-7 footer-l"> < class="pull-left hidden-xs">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/footer01.png"> < class="pull-left"> <>Copyright@2011 上海真爱女子医院 版权所有 All Rights Reserved <>地址:上海市延安西路934号 邮编:20000 传真:021-62269000 <>邮箱:zhenairuxian@126.com < src="/html/r/cms/www/byfy/images/bntp.png" style="float:left;margin:0;" />

< class="pull-left hidden-xs"> < class="col-sm-4 footer-r"> < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm01.png"> < class="ewm-txt">滨医附院微信
公众平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm02.png"> < class="ewm-txt">滨医附院服务
系统平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm03.png"> < class="ewm-txt">滨医附院新浪微博