< class="top"> < class="container"> < class="clearfix pull-right hidden-xs"> 中文版 English < class="row"> < class="col-xs-offset-3 col-xs-4 mt25 ">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/topzi_x.gif" class="-responsive"> < class="nav-c"> < class="container"> < class="col-sm-2 search-c hidden-xs">
< class="container gg"> < class="col-sm-2 col-xs-6 datenav ">  < class="col-sm-5 col-xs-6 tianqi" style="overflow:hidden;"> < class="container clearfix"> < class="nav_guide_z"> 当前位置: 首页 > >人才项目 < class="col-sm-9 you_main"> < class="zj_cont clearfix"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

齐鲁卫生与健康杰出青年人才

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

十佳滨州专业技术带头人

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

渤海英才·杰出贡献专家

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

滨州市有突出贡献的专业技术人员

更多>> < class="zjlist"> < class="zjmain"> < class="zjmain_t">

滨州市青年学术技术带头人

更多>> < class="zjlist"> < class="col-sm-3 celan"> < class="celan_wg mt10">

热门关注

< class="footer"> < class="container"> < class="footer-link hidden-xs"> 医院文化 / 职工天地 / 医疗保险 / 药事管理 / 医院感染管理 / 信息公开 / 办公OA / 投诉电话 / 附院院报 / < class="row clearfix"> < class="col-sm-7 footer-l"> < class="pull-left hidden-xs">< src="/html/r/cms/www/byfy/images/footer01.png"> < class="pull-left banquan"> <>Copyright@2011 上海真爱女子医院 版权所有 All Rights Reserved <>地址:上海市延安西路934号 邮编:20000 传真:021-62269000 <>邮箱:zhenairuxian@126.com < src="/html/r/cms/www/byfy/images/bntp.png" style="float:left;margin:0;" />

<> 工信部备案号:沪ICP备09093209号-8 < class="youqinglianjie">友情链接: 山东省卫生健康委员会 < class="pull-left hidden-xs"> < class="col-sm-4 footer-r"> < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm01.png"> < class="ewm-txt">滨医附院微信
公众平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm02.png"> < class="ewm-txt">滨医附院服务
系统平台 < class="pull-left"> < src="/html/r/cms/www/byfy/images/ewm03.png"> < class="ewm-txt">滨医附院新浪微博